Program szkolny

Wszystkie placówki edukacyjne zainteresowane udziałem powinny przesłać wypełnione zgłoszenie do Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”. Wówczas otrzymują nieodpłatnie zestaw materiałów edukacyjnych, pomagający w organizacji zajęć na temat recyklingu. Są to: pakiet edukacyjny (przedszkole, szkoła lub gimnazjum) oraz dodatkowo kartonowe pojemniki i worki na puszki, plakaty. Na raporty z działań czekamy do końca maja 2020r.

Sprawne funkcjonowanie Programu na terenie całej Polski zapewnia współpraca z lokalnymi partnerami, m.in. samorządami terytorialnymi, firmami komunalnymi i organizacjami pozarządowymi, które stają się koordynatorami Programu na swoim terenie. Wraz z nimi Fundacja organizuje seminaria szkoleniowe dla nauczycieli oraz konkursy, zapewniając w ten sposób, oprócz wspomnianych materiałów, także drobne nagrody.

Wraz z zakończeniem Programu każdorazowo przed końcem roku szkolnego (w edycji 2019/2020 do końca maja 200 roku) placówki przesyłają raporty z całorocznej działalności. Zawierają one opisy ciekawych przedsięwzięć, np. przedstawień teatralnych, wycieczek, dyskotek, a nawet zakupów sprzętu do szkolnych pracowni, realizowanych w ramach akcji puszkowej bądź też finansowanych pieniędzmi uzyskanymi w skupie ze sprzedaży pozbieranych alu-puszek.

Uwieńczeniem całorocznego trudu jest jesienny wyjazd na Zieloną Szkołę Fundacji RECAL. Zapraszamy na nią najaktywniejszych reprezentantów kilkunastu najlepszych szkół z całej Polski. Co dwa lata organizujemy zagraniczną Zieloną Szkołę dla najlepszych przedstawicieli szkół ponadpodstawowych. Pozostałe placówki otrzymują inne nagrody, np. miniwieże, tablety, aparaty cyfrowe, sprzęt multimedialny, koszulki, aluminiowe butelki wielokrotnego użytku, itd.

 

Nagrody XXIII edycji Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe” w roku szkolnym 2018/2019 (w kolejności alfabetycznej miejscowości):

Wyjazd na „Zieloną Szkołę” Fundacji RECAL:

 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Elblągu
 3. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Gnieźnie
 4. Zespół Szkół Publicznych w Białuniu
 5. Szkoła Podstawowa w Kwileniu
 6. Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Świerzawie

 

Multimedialne głośniki przenośne:

 1. Szkoła Podstawowa w Legbądzie
 2. Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
 3. Przedszkole Nr 6 w Elblągu
 4. Przedszkole nr 14 „Mali Piastowie” w Gnieźnie
 5. Przedszkole nr 5 w Gnieźnie „Mali Przyrodnicy” w Gnieźnie
 6. Przedszkole Publiczne Nr 4 w Goleniowie
 7. Szkoła Podstawowa w Żerkowie
 8. Zespół Szkół w Pięczkowie
 9. Przedszkole Publiczne w Kosorowicach
 10. Przedszkole Publiczne w Świerzawie
 11. Przedszkole Miejskie Nr 2 w Złotoryi
 12. Przedszkole nr 1 w Legnicy
 13. Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy

Wyróżnienia:

 1. Przedszkole Nr 7 „Pod Muchomorkiem” w Sulechowie
 2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim
 3. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach
 4. Szkoła Podstawowa w Wilkanowie
 5. Szkoła Podstawowa Hejdyk

Zgłoszenie do Programu „Szkolne i przedszkolne projekty recyklingowe”

 

 

Plik zgłoszenia do programu szkolnego