(23-10-2020)

73 proc. Polaków uważa, że po pandemii ochrona środowiska będzie ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Ponad 90 proc. Europejczyków deklaruje, że chciałoby zrobić więcej, aby wspierać selektywną zbiórkę i recykling.

Warszawa, 23 Października 2020 – Zdecydowana większość Europejczyków twierdzi, że po pandemii COVID-19, działania związane z ochroną środowiska będą ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – wynika z  sondażu przeprowadzonego w czternastu krajach europejskich przez agencję badawczą LUCID. Coraz większe znaczenie tematów środowiskowych wiąże się także ze zwiększeniem wysiłków w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Badania odbywały się we współpracy z inicjatywą Każda Puszka Cenna (eng. EveryCanCounts), która ma na celu zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z recyklingu aluminiowych puszek po napojach.

„Wyniki badania pokazują, że rośnie świadomość potrzeby selektywnej zbiórki i recyklingu jak największej ilości odpadów, a pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła ten proces. Konsumenci zdają sobie sprawę, jak naglący jest to problem i są gotowi dołożyć swoich starań do stworzenia prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym” – powiedział dyrektor EveryCanCounts Europe, David Van Heuverswyn.

Pomimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego COVID-19,52% ankietowanych Europejczyków nie uważa wyzwań stojących przed gospodarką za ważniejsze niż ochrona środowiska naturalnego. Dwóch na trzech stwierdziło, że selektywna zbiórka i recykling odpadów to powszechny obowiązek i istnieje pilna potrzeba wzmocnienia działań w tym zakresie.

Polacy także przykładają dużą wagę do środowiska naturalnego.62% badanych z Polski stwierdziło, że w trakcie pandemii segregowało odpady częściej niż zwykle. Jednocześnie aż 35% badanych dostrzegło utrudnienia związane z segregacją odpadów. Co ciekawe, my także przedkładamy ochronę środowiska nad kwestie gospodarcze. Zaledwie 47% Polaków stwierdziło, że gospodarka ma większy priorytet niż środowisko naturalne. To wynik niższy niż w Hiszpanii (60%), Wielkiej Brytanii (57%) czy Rumuni (56%).

“Przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego to słuszny kierunek i na szczęście coraz więcej ludzi zdaje sobie z tego sprawę. Odpadem, który już teraz funkcjonuje w myśl zasad GOZ są puszki aluminiowe. Opakowania te można poddawać recyklingowi w nieskończoność, ale żeby tak się stało muszą trafić w odpowiednie miejsce. To może być zarówno punkt skupu metali, żółty pojemnik na odpady czy punkt selektywnej zbiórki odpadów. Najtrudniej odzyskać te puszki, które trafią do odpadów zmieszanych. Dlatego tak ważna jest segregacja. Pamiętajmy, że możemy dać puszkom szansę na drugie życie i tym samym ograniczyć nasz wpływ na środowisko naturalne.” – podkreślił Bartłomiej Wojdyło, Członek Zarządu Fundacji RECAL.

W Polsce już dzisiaj zbieramy 80% puszek aluminiowych, ale wizją programu Każda Puszka Cenna jest aby 100% puszek po napojach konsumowanych w Europie trafiało do recyklingu. Podobne oczekiwanie wyraziło 90% respondentów sondażu LUCID.

Notka badawcza:

Badanie objęło 13 793 respondentów w wieku powyżej 16 lat, równomiernie zróżnicowanych pod względem wieku i płci w 14 krajach, w których Każda Puszka Cenna prowadzi działania (Belgia, Serbia, Austria, Węgry, Grecja, Rumunia, Polska, Czechy, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Francja) w dniach od 5 sierpnia do 14 września 2020 r.

###

Kontakt dla mediów:

Bartłomiej Wojdyło, Członek Zarządu
Fundacja RECAL
Email: bartlomiej.wojdylo@canpack.com
Tel.: (+48) 695 271 516

Anna Jankowska, Account Director
Fleishman-Hillard
Email: anna.jankowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 988 985