(10-05-2024)

Europejski Kongres Gospodarczy #EEC2024

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego #EEC2024 w Katowicach wzięliśmy udział w sesji „Redukcja, recykling, odpowiedzialność”. Wydarzenie z udziałem przedstawicieli przemysłu oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska skupiło się na dyskusji o potrzebie ograniczenia ilości odpadów,  wprowadzenia zmian do rozszerzonej odpowiedzialności producentów, efektywnego wdrożenia systemu kaucyjnego oraz PPWR.

W imieniu Fundacji RECAL w dyskusji podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wziął udział Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu Fundacji RECAL, który już na początku docenił prowadzone przez Panią Ministrę Anitę Sowińską konsultacje dotyczące zmiany przepisów w ramach systemu kaucyjnego na opakowania. Na potwierdzenie tych słów powołał się na udział Ministry Anity Sowińskiej w niedawnym webinarze „Przyszłość recyklingu opakowań aluminiowych” zorganizowany przez Fundację RECAL.

„Liczymy na dostrzeżenie roli materiałów permanentnych, gdzie aluminium zajmuje wyjątkowe miejsce. Około ¾ kiedykolwiek wyprodukowanego aluminium pozostaje w obiegu gospodarczym, a circural economy to model biznesowy branży recyklingu aluminium” – powiedział Jacek Wodzisławski.

W kontekście kończących się unijnych prac nad PPWR należy pilnie zmienić niedziałającą w ramach opakowań Rozszerzoną Odpowiedzialność Producenta (ROP), aby wprowadzający ponosili faktyczne koszty gospodarowania odpadami pochodzącymi z ich opakowań. Niezwykle ważne jest także wdrożenie zasady kosztu netto przy jednoczesnym zakazie krzyżowego finansowania pomiędzy materiałami opakowaniowymi. Koszty gospodarowania odpadami z opakowań obejmują ich selektywne zbieranie, doczyszczanie, a w uzasadnionych przypadkach również recykling.

Pojawienie się faktycznych środków ROP powinno w krótkim czasie skutkować wzrostem efektywności ekonomicznej selektywnej zbiórki pozostałych opakowań aluminiowych, innych niż puszki po napojach. Jednocześnie gminy, które otrzymają środki z tytułu ROP, nie będą już mogły zakazywać selektywnego zbierania tej frakcji.

„Obecnie spotykamy przypadki, w których samorządy zakazują selektywnej zbiórki np. dezodorantów czy aluminiowej folii. Jednocześnie ważne jest, by sortownie odpadów komunalnych były obowiązkowo  wyposażone w automatyczne wydzielanie aluminium. Dotyczy to nowych lub modernizowanych zakładów.” – podkreślił z całym zdecydowaniem Jacek Wodzisławski.

Brak jednorazowych butelek szklanych w systemie kaucyjnym należy zrównoważyć takimi samymi wymogami dotyczącymi poziomów zbiórki szkła, jak puszek metalowych, czyli 90% od 2029 r. i lat następnych z identyczną ścieżką dojścia jak dla opakowań objętych systemem kaucyjnym.

W sesji „Redukcja, recykling, odpowiedzialność” Europejskiego Kongresu Gospodarczego #EEC2024 w Katowicach wzięli udział:

  • Anita Sowińska, podsekretarz stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Anna Borys, Impact Director, McDonald’s Polska
  • Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju, LPP
  • Katarzyna Kala-Kowalska, dyrektor zarządzający Cluster Poland West, DS Smith Polska Sp. z o.o
  • Marek Sumiła, Dyrektor Zarządzający Danone i Żywiec Zdrój
  • Jacek Wodzisławski, prezes, Fundacja RECAL

Moderacja:

  • Kalina Olejniczak, redaktor, PortalSamorzadowy.pl, WNP.PL

###

Kontakt dla mediów:

Jacek Wodzisławski, Prezes
Fundacja RECAL
Email: jacek.wodzislawski@recal.pl
Tel.: (+48) 605 100 390

Adrianna Piórkowska, Senior Account Executive
Fleishman-Hillard
Email: adrianna.piorkowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 860 960