(29-03-2024)

Instrukcje segregacji opakowań aluminiowych coraz bardziej spójne, ale wciąż jest nad czym pracować

Gminne instrukcje segregacji opakowań aluminiowych są coraz bardziej spójne – wynika z kolejnej edycji badania przeprowadzonego w 50 największych miastach w Polsce przez Fundację na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL. Choć widać wzrost świadomości w stosunku do ubiegłego roku, wciąż niektóre gminy przekazują nie do końca jasne informacje dotyczące selektywnej zbiórki.

Aluminiowa puszka napojowa pozostaje liderką recyklingu zarówno w Polsce, gdzie według najnowszych dostępnych danych za 2021 rok drugie życia otrzymuje 79 proc. tego opakowania, jak i w Europie – 76 proc. Tak wysoki poziom recyklingu może wynikać z dużej świadomości sposobów selektywnej zbiórki puszek oraz spójnej informacji w zakresie segregacji. We wszystkich gminach objętych badaniem, instrukcje segregacji zawierają poprawną informację, że aluminiowe puszki napojowe należy wrzucać do żółtego kosza.

Choć puszka może służyć za pozytywny przykład cyklu życia opakowania w gospodarce obiegu zamkniętego, to opakowań wykonanych z wykorzystaniem aluminium jest dużo więcej i są różnorodne. Obok puszek do napojów czy żywności oraz folii aluminiowej, w tej grupie znajdują się także wieczka i tacki oraz opakowania kosmetyków, w tym aerozole, tubki, pudełka, kapsułki na kawę, kapsle i nakrętki. A ich uzyskany poziom ich recyklingu (z którego rozliczy nas przecież Unia Europejska) zależy od selektywnej zbiórki.

– W Polsce jesteśmy już na ostatniej prostej do wprowadzenia systemu kaucyjnego, który obejmie także puszkę aluminiową. W tej sytuacji coraz większe znaczenie ma edukacja na temat pozostałych opakowań aluminiowych – podkreśla Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu Fundacji RECAL. – Systemy gminne, z których kaucja wyjmie część puszek, powinny w większym stopniu zadbać o zbiórkę innych opakowań z tego surowca. Tymczasem przeprowadzone przez nas badanie pokazuje, że nie wszystkie gminy prawidłowo informują na temat tego, co powinno trafić do żółtego kosza. Wątpliwości dotyczą m.in. aerozoli, nakrętek oraz tacek czy wieczek aluminiowych – dodaje.

Najwięcej rozbieżności w kwestii segregacji aerozoli

Za szczegółowy zakres selektywnego zbierania odpadów odpowiadają gminy, które organizują zbiórkę odpadów. Od ich instrukcji może zależeć zatem nie tylko ilość zebranego surowca, ale także jego jakość. Tymczasem, choć można zaobserwować, że gminne wytyczne są coraz bardziej spójne, wciąż pojawiają się pewne nieścisłości. Najwięcej rozbieżności widać w kwestii segregacji aerozoli, czyli np. popularnych dezodorantów.

– Choć aerozole wciąż pozostają kategorią, która budzi wątpliwości, warto zauważyć, że działania edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki opakowań po dezodorantach przyniosły skutek. W porównaniu do ubiegłego roku aż 7 miast więcej prawidłowo wskazało, że należy je wrzucić do żółtego kosza – zauważa Jacek Wodzisławski. – Powinniśmy jednak pamiętać, że choć pojemniki aerozolowe można bezpiecznie wrzucać do żółtego pojemnika, muszą być dokładnie opróżnione.

Jakie alu opakowania zdecydowanie powinny trafiać do żółtego pojemnika?

  • Puszki po napojach oraz żywności
  • Opróżnione puszki ciśnieniowe
  • Opróżnione tubki bez zakrętek
  • Tacki oraz foremki bez zawartości
  • Folia aluminiowa, w tym oderwane wieczka aluminiowe od plastikowych kubków po jogurtach. Ważne, aby folię aluminiową zgniatać – jeżeli jest ona w formie dysku lub spłaszczonej kulki, łatwiej jest wydzielić ją w sortowni oraz zajmuje mniej miejsca w żółtym pojemniku.

Co warto jeszcze rozważyć, aby trafiło do żółtego pojemnika?

  • Butelki aluminiowe – to opakowania bardzo rzadko spotykane w Polsce
  • Kapsułki po kawie, których odbiór już teraz prowadzą niektóre podmioty na krajowym rynku

###

Kontakt dla mediów:

Jacek Wodzisławski, Prezes
Fundacja RECAL
Email: jacek.wodzislawski@recal.pl
Tel.: (+48) 605 100 390

Adrianna Piórkowska, Senior Account Executive
Fleishman-Hillard
Email: adrianna.piorkowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 860 960