(14-02-2022)

Konferencja „Optymalizacja procesu sortowania odpadów – metale nieżelazne”

 

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej oraz Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL zapraszają na konferencję hybrydową pt. „Optymalizacja procesu sortowania odpadów – metale nieżelazne”, która odbędzie się 8 kwietnia 2022 r.

W ostatnich latach system gospodarki odpadami komunalnymi przechodzi gruntowną zmianę. U podstaw tych przeobrażeń leży m.in. potrzeba dostosowania go do najnowszych trendów i technologii oraz wymogów wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Bez wątpienia wiele tych zmian dotyczy instalacji komunalnych. Już dziś, by stać się konkurencyjnymi na rynku, zarządzający tymi obiektami powinni myśleć o ich rozbudowie i modernizacji, oraz podejmować odpowiednie działania w celu uzyskania koniecznych poziomów odzysku i recyklingu, spełniając jednocześnie prawne wymogi. Niewątpliwie podniesienie wydajności procesu sortowania metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem wydzielenia opakowań aluminiowych, sprzyja osiągnięciu wyśrubowanych wymogów. Dlatego podczas konferencji chcemy zaprezentować m.in. wyniki szczegółowych badań dotyczących efektywności procesu sortowania metali nieżelaznych w instalacjach komunalnych.

Wydarzenie ma charakter nieodpłatny i skierowane jest w szczególności do przedstawicieli samorządów, instalacji komunalnych, firm z branży gospodarki odpadami.

Do grona prelegentów zaprosiliśmy branżowych ekspertów, naukowców oraz praktyków. Ich referaty mają stać się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń na temat optymalnego gospodarowania odpadami, w tym prowadzenia procesu sortowania metali nieżelaznych.

Program konferencji

Karta zgłoszenia

Informacje organizacyjne

Konferencja jest hybrydowa – możliwy jest udział osobisty jak również dostępna będzie transmisja on-line, nie wymagająca instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. Potrzebne jest tylko dobre łącze internetowe oraz dowolna przeglądarka internetowa.

Patronat: