(09-10-2023)

Marek Kura Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji RECAL

Marek Kura, przedstawiciel Grupy CANPACK, został Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL. Na stanowisku zastąpił Stephana Rösgena z Grupy Ardagh, który przewodniczył Radzie Nadzorczej przez ostatnie 12 lat.

Podczas spotkania Rady Nadzorczej Fundacji RECAL w dniu 2 października 2023 r. nastąpiło pożegnanie Stephana Rösgena, pełniącego przez 12 lat funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z ramienia Grupy Ardagh. Przedstawiciele podmiotów reprezentowanych przez RECAL przekazali Stephanowi Rösgenowi podziękowania za jego pracę oraz zaangażowanie w działania Fundacji na rzecz promocji recyklingu opakowań aluminiowych w Polsce.

“Jestem dumny, że mogę przekazać Fundację RECAL w nowe ręce jako rozpoznawalną w Polsce organizację, kluczowego interesariusza rynku opakowań aluminiowych oraz recyklingu tego materiału permanentnego. Ostatnie 12 lat było okresem dużych zmian w branży opakowaniowej. Tym samym szczególnie cieszy fakt, że już od kilku lat aluminiowa puszka napojowa pozostaje w Polsce liderem recyklingu wśród opakowań”  – powiedział Stephan Rösgen, dziękując jednocześnie za pozytywny odbiór jego zaangażowania w działania Fundacji RECAL.

W miejsce ustępującego przewodniczącego, Rada Nadzorcza zatwierdziła kandydaturę Marka Kury, przedstawiciela Grupy CANPACK, na stanowisko Przewodniczącego. Marek Kura posiada wieloletnie doświadczenie w branży produkcji i recyklingu opakowań aluminiowych oraz aktywnie wspiera od początku flagowy projekt Fundacji RECAL Każda Puszka Cenna, w tym działania promujące recykling oraz sport wśród najmłodszych w ramach inicjatywy Piłki za Puszki.

„Fundacja RECAL to organizacja ekspercka, która działa na rzecz recyklingu opakowań aluminiowych w różnych obszarach, kładąc nacisk zarówno na edukację społeczeństwa jak i kwestie legislacyjne oraz związane z technologiami przetwarzania odpadów. Przed całą branżą opakowaniową ważna zmiana polegająca na wprowadzeniu kaucji na puszki, co bezpośrednio zmieni dotychczasowy model ich zbierania. Do tego dochodzi potrzeba jeszcze głębszego zaangażowania w promowanie recyklingu pozostałych opakowań z materiału przyszłości jakim jest oczywiście aluminium. Jako organizacja branżowa dalej planujemy być aktywnym uczestnikiem zmian oraz słyszalnym głosem na rzecz recyklingu. Cieszę się, że będę mógł wspierać działania Fundacji jako Przewodniczący Rady Nadzorczej” – podkreśla Marek Kura.

Marek Kura jest związany z branżą opakowań aluminiowych od ponad 18 lat, a kwestiami związanymi z recyklingiem zajmuje się od niemal dekady jako prezes CANPACK Recycling, należącej do Grupy CANPACK. W latach 2014-2020  był także prezesem jednej z wiodących Organizacji Odzysku Opakowań w Polsce. Szersza perspektywa, jeśli chodzi gospodarkę odpadami opakowaniowymi z pewnością stanowi wartość dla wspierania działań Fundacji RECAL.

Kariera zawodowa Marka Kury od początku ściśle związana była z aluminium i m.in. jego recyklingiem. Do 2014 r. pełnił rolę menadżerską w biurze zakupów, odpowiadając za kwestie operacyjne globalnych zakupów tego surowca dla fabryk Grupy CANPACK. Przez cały ten okres zaangażowany był również w liczne projekty z obszaru zrównoważonego rozwoju i promowania recyklingu puszki napojowej.

###

Kontakt dla mediów:

Jacek Wodzisławski, Prezes
Fundacja RECAL
Email: jacek.wodzislawski@recal.pl
Tel.: (+48) 605 100 390

Adrianna Piórkowska, Senior Account Executive
Fleishman-Hillard
Email: adrianna.piorkowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 860 960