(01-12-2023)

Nowy projekt RECAL wsparty ze środków programu Erasmus+ Sport

Projekt „Sport powszechny przyjazny dla środowiska” („Environmentally sustainable sport for all” – EnvInSport), którego wnioskodawcą i koordynatorem jest Fundacja RECAL, znalazł się wśród 180 projektów rekomendowanych przez Komisję Europejską do uzyskania dofinansowania w ramach „Partnerstw na małą skalę” (Small Collaborative Partnership), finansowanych z budżetu centralnego. Na liście opublikowanej przez Komisję Europejską znalazło się tylko 9 polskich projektów.

Ideą projektu „Sport powszechny przyjazny dla środowiska” (EnvInSport) jest podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z promowania zachowań ekologicznych w sporcie. Jego celem jest zrównoważone podejście do aktywności w sporcie amatorskim.

Projekt startuje 1 grudnia br. i będzie trwał przez kolejne 18 miesięcy. Partnerami Fundacji RECAL są 3 organizacje: Česká asociace Sport pro všechny (Czeski Związek Sportu dla Wszystkich), Rumuńskie Asociaţia “Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” (Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Instrumentów Strukturalnych”) oraz Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky (Stowarzyszenie Sportu dla Wszystkich Republiki Słowackiej).

Projekt EnvInSport to okazja do wymiany doświadczeń i rozwoju praktycznych działań na rzecz zrównoważonych ekologicznie imprez i aktywności sportowych. Obejmuje on również organizację 4 wydarzeń (każdy z partnerów Projektu jest odpowiedzialny za jedno) mających na celu podniesienie standardu działań prowadzonych przez Partnerów oraz ich współpracy z animatorami i wolontariuszami.

Najważniejszym wyzwaniem podczas realizacji Projektu „EnvInSport” będzie zdefiniowanie obszarów środowiskowych, w ramach których zebrane zostaną najlepsze praktyki z wydarzeń sportowych i ich publikacja w formie „podręcznika”. mówi Artur Łobocki, Człreconek Zarządu Fundacji RECAL. – Publikacja obejmie najlepsze praktyki promujące aktywny styl życia i zmniejszające wpływ na środowisko podczas organizowanych wydarzeń i aktywności sportowych. Zbiór dobrych praktyk będzie dostępny we wszystkich czterech językach Partnerów oraz w języku angielskim. I z pewnością pomoże innym organizatorom wydarzeń sportowych uwzględnić kwestie zrównoważonego rozwoju w swoich aktywnościach fizycznych oraz sportowych inicjatywach.

###

Kontakt dla mediów:

Artur Łobocki, Członek Zarządu
Fundacja RECAL
Email: artur.lobocki@recal.pl
Tel.: (+48) 605 591 865

Adrianna Piórkowska, Senior Account Executive
Fleishman-Hillard
Email: adrianna.piorkowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 860 960