Informacje Branżowe

(08-06-2020)

Czy można jeszcze zwiększyć poziomy odzysku aluminium – branża prezentuje mapę drogową

Opakowania aluminiowe osiągają jedne z najwyższych poziomów recyklingu w Polsce, z łatwością spełniając unijne normy. Według najnowszych danych za 2018 rok, wyniósł on 64 proc. Branża aluminiowa jest przekonana, że ten wynik można polepszyć nawet o 16 p.p. , utrzymując  sprawnie funkcjonujący obrót komercyjny w punktach skupu oraz wprowadzając nowe rozwiązania dla sortowni i spalarni. Aluminiowe puszki napojowe, stanowiące 2/3 masy wszystkich opakowań z aluminium, […]

(11-05-2020)

Aluminiowe puszki napojowe liderem recyklingu w Polsce

Według najnowszych danych, poziom recyklingu puszek aluminiowych po napojach w 2018 roku wyniósł w Polsce niemniej niż 80,5 %. To kolejny rok, podczas którego udało się przekroczyć 80%, przy wymaganiach unijnych wynoszących 51%. Tak wysoki i stabilny wynik, który stawia opakowania aluminiowe na pozycji lidera recyklingu, osiągnięto dzięki efektywnie funkcjonującemu obrotowi komercyjnemu w punktach skupu. Nowe przepisy prawne regulujące wdrożenie zasad rozszerzonej odpowiedzialności producenta, nad którymi […]

1 2