(09-12-2020)

Polacy chcą wspierać recykling, ale potrzebują więcej pojemników przystosowanych do selektywnej zbiórki w przestrzeni publicznej

Polacy, tak jak reszta Europejczyków, są zdania, że potrzebujemy więcej koszy przystosowanych do selektywnej zbiórki odpadów w przestrzeni publicznej. Za najważniejszą przeszkodę w osiągnięciu wyższych poziomów recyklingu wskazują brak odpowiedniej infrastruktury – takie wnioski można wysnuć na podstawie badania przeprowadzonego w 14 krajach przez sondażownię LUCID we współpracy z inicjatywą Każda Puszka Cenna, której celem jest wzrost świadomości na temat korzyści wynikających z recyklingu puszek aluminiowych.

  • 90 proc. badanych Polaków deklaruje, że będąc w domu, zawsze lub zazwyczaj wrzuca opakowania po napojach do specjalnie przeznaczonego kosza. Poziom deklaracji spada do 49 proc., kiedy przebywamy w takich miejscach jak parki czy plaże.
  • Zdecydowana większość z nas jako przyczynę niestosowania się do zasad selektywnej zbiórki podaje brak odpowiedniej infrastruktury, a dokładniej niewystarczającą liczbę przystosowanych pojemników w przestrzeni publicznej.
  • Punkty skupu surowców wtórnych oraz punkty selektywnej zbiórki odpadów stanowią w Polsce ważne ogniwo gospodarki odpadami, ponieważ zapewniają wysokiej jakości surowiec, łatwy do ponownego przetworzenia.

Z badania wynika, że aż 94 proc. Polaków chciałoby, aby w przestrzeni publicznej było więcej pojemników przystosowanych do segregacji odpadów – przede wszystkim na ulicach, w parkach, na plaży lub w pociągach. Podobnie jest w przypadku dużych wydarzeń takich jak festiwale czy imprezy sportowe. Co więcej, 91 proc. badanych z naszego kraju uważa, że podczas takich wydarzeń powinny być dostępne wyłącznie napoje w opakowaniach nadających się do recyklingu. Pozostali Europejczycy odpowiadali podobnie jak my – średni odsetek odpowiedzi twierdzących na te pytania przekroczył 90 proc. dla wszystkich respondentów.

“Większość respondentów jest gotowa bardziej zaangażować się w selektywną zbiórkę puszek napojowych, z których korzystają poza domem. Potrzeba jednak więcej odpowiednich rozwiązań, które będą wspierać te postawy. Ze względu na swoje właściwości puszki aluminiowe są opakowaniem łatwym do przetworzenia. Ważne jest tylko, aby trafiły do odpowiedniego pojemnika.” – mówi David Van Heuverswyn, Europejski Dyrektor programu Każda Puszka Cenna.

Badanych zapytano także, dlaczego nie zawsze stosują się do zasad segregacji odpadów. Większość, bo prawie 70 proc. badanych Polaków tłumaczy to brakiem odpowiedniej infrastruktury, a przede wszystkim niewystarczającą liczbą pojemników przystosowanych do selektywnej zbiórki. Co trzeci polski respondent twierdzi, że odpowiednich koszy nie ma w jego miejscu pracy, a niecałe 30 proc. uważa, że pojemniki są zawsze pełne. Jednak to właśnie Polacy najczęściej pamiętają o recyklingu – zaledwie 1 proc. badanych z naszego kraju, brak zaangażowania w recykling tłumaczy zapominalstwem.

„Cieszy tak wysoki  wynik  dotyczący świadomości selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów w Polsce. Świadczy on o tym, że chcąc żyć ekologicznie, pilnujemy w naszych domach zasad segregacji, ale również udowadnia, że mamy poczucie osobistego wpływu na środowisko naturalne. Ważne jest jednak, aby te proekologiczne zachowania przenieść na stałe do przestrzeni publicznej. Dlatego konieczne jest rozwinięcie infrastruktury do selektywnej zbiórki, której wg wskazań respondentów dzisiaj brakuje.” – podkreśla Bartłomiej Wojdyło, Członek Zarządu Fundacji RECAL.

Punkty skupu i zbiórki ważnym elementem infrastruktury recyklingu puszek w Polsce

Punkty skupu i zbiórki są kluczowym ogniwem wspierającym  gospodarkę obiegu zamkniętego. Przyjmują odpady zbierane tylko w sposób selektywny, pozyskując w ten sposób surowiec wtórny o wysokiej jakości. W wyniku jego przetworzenia powstaje nowy materiał umożliwiający wyprodukowanie zupełnie nowych przedmiotów, które mogą być wprowadzone do użytku. Im „czystszy” tzn. lepiej wysegregowany surowiec zostanie przekazany do recyklingu, tym mniej energii będzie potrzebne do jego przetworzenia. Puszki aluminiowe można przetwarzać bez końca, a ich właściwości nadal pozostają takie same.

„Prawidłowa segregacja i recykling jest działaniem proekologicznym, które przyczynia się do mniejszego wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzania mniejszej ilość odpadów. Pamiętajmy, że wrzucając puszki aluminiowe do odpowiedniego kosza, czy sprzedając je w punktach skupu metali, dajemy im szansę na drugie życie. W Polsce doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Poziom recyklingu napojowych puszek aluminiowych od kilku lat utrzymuje się na poziomie ok. 80 proc. Wierzymy, że działania edukacyjne pozwolą nam jeszcze poprawić ten i tak bardzo wysoki wynik” – dodaje Bartłomiej Wojdyło.

W ramach programu Każda Puszka Cenna od 2009 roku realizowane są działania zmierzające do zwiększenia świadomości na temat recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Celem programu jest osiągnięcie recyklingu 100 proc. puszek po napojach konsumowanych w Europie. W Polsce już dzisiaj do recyklingu trafia aż 80 proc. puszek aluminiowych.

###

O badaniu

Badanie zostało przeprowadzone między 5 sierpnia a 14 września 2020 r. w 14 krajach (Belgia, Serbia, Austria, Węgry, Grecja, Rumunia, Polska, Czechy, Irlandia, Holandia, Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Francja) na próbie 13 793 osób w wieku powyżej 16 lat, reprezentatywnej pod względem wieku oraz płci.

O programie Każda Puszka Cenna

Zapoczątkowana w 2009 roku w Wielkiej Brytanii inicjatywa EveryCanCounts (Każda Puszka Cenna) jest uważana za wiodący program promujący recykling puszek napojowych w całej Europie. Ma na celu zainspirowanie do recyklingu puszek po napojach, zwłaszcza poza domem – na przykład w biurze, ale także w dowolnym miejscu: w parkach, podczas festiwali i wydarzeń sportowych, w szkołach i na uniwersytetach. Dziś inicjatywa jest obecna w 19 krajach. W Polsce projekt Każda Puszka Cenna jest realizowany przez Fundację Recal, która prowadzi akcje zachęcające do recyklingu opakowań aluminiowych.

Kontakt dla mediów:

Bartłomiej Wojdyło, Członek Zarządu
Fundacja RECAL
Email: bartlomiej.wojdylo@canpack.com
Tel.: (+48) 695 271 516

Anna Jankowska, Account Director
Fleishman-Hillard
Email: anna.jankowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 988 985