(15-11-2022)

Przyszłość zbiórki puszek aluminiowych

System kaucyjny, który w Polsce ma obowiązywać od 2025 roku, obejmie swoim zasięgiem między innymi aluminiowe puszki po napojach. W aktualnie funkcjonującym, nie uwzględniającym kaucji systemie zbiórki odpadów puszka napojowa notuje bardzo wysoki – 80 procentowy – poziom recyklingu. To miedzy innymi zasługa funkcjonujących od ponad 20 lat podmiotów, specjalizujących się w pozyskiwaniu, przerobie i logistyce tego cennego odpadu na terenie całego kraju. Firmy te posiadają nie tylko świetnie funkcjonującą infrastrukturę, ale również długoletnie doświadczenie oraz bogaty know-how. Warto zatem, by już na etapie planowania systemu kaucyjnego, uwzględnić pełne wykorzystanie istniejącego, ogromnego i rozwiniętego potencjału oraz doświadczenia w procesach złomowania i logistyki puszki po napojach. Dzięki temu będzie można zoptymalizować koszty organizacji i inwestycji w infrastrukturę przetwarzania tego odpadu dla firm wprowadzających produkty w opakowaniach.

Corocznie w Polsce, w przeliczeniu na tonaż, wprowadzonych jest ok 65 000 ton aluminiowych puszek napojowych. To bardzo duża wartość, często nieporównywalna do innych krajów, gdzie system kaucyjny już funkcjonuje. Warunkiem sprawnego wdrożenia i funkcjonowania systemu kaucyjnego przy tak dużej masie tego opakowania i na terenie tak dużego kraju jakim jest Polska, jest zapewnienie efektywnych procesów przerobu, w efekcie których przygotowane do recyklingu puszki wysyłane są bezpośrednio do hut. Sieć zorganizowana w dużej mierze przez producentów puszek napojowych, posiada łącznie kilkadziesiąt zakładów, wyspecjalizowanych w przygotowaniu puszki do recyklingu, pokrywających zasięgiem swojego działania teren całego kraju i przetwarzających tysiące ton odpadu puszki aluminiowej miesięcznie. Współpraca przyszłych podmiotów odpowiedzialnych za system kaucyjny z obecnymi firmami przetwarzającymi odpad puszki aluminiowej wydaje się być najbardziej logicznym i pożądanym kierunkiem budowania systemu kaucyjnego w Polsce – zarówno z perspektywy ochrony środowiska jak i optymalizacji kosztów inwestycji. Kierunek ten nie tylko ułatwi sprawne wdrożenie systemu, ale jednocześnie zapewni najbardziej ekonomiczny recykling puszki, pozyskiwanej w nowym systemie kaucyjnym. Połączmy zatem i wykorzystajmy w pełni to co już efektywnie funkcjonuje, z tym co trzeba będzie w nowym systemie jeszcze stworzyć.

Zgodnie z projektowanymi przepisami system kaucyjny na opakowania ma realizować ambitne cele zbierania wynoszące od 77% w 2025 roku aż po 90% począwszy od 2029 roku. Warto podkreślić, że 90%, dla puszki to tylko dodatkowe 10 punktów procentowych. Natomiast obecna infrastruktura w przypadku pełnego wykorzystania jej potencjału, jest w stanie efektywnie zagospodarować nawet 100% puszki napojowej!

Puszki zebrane w systemie kaucyjnym wciąż powinny być przeznaczane wyłącznie do produkcji nowych puszek.  Dzięki temu huty aluminium produkujące blachę będą mogły zagwarantować swoim odbiorcom materiał pochodzący faktycznie z recyklingu, minimalizując zużycie surowców naturalnych. Użycie złomu puszki na inne mniej wymagające produkty spowodowałoby w praktyce ich bezpowrotne wypadnięcie z obiegu zamkniętego.

###

Kontakt dla mediów:

Jacek Wodzisławski, Prezes
Fundacja RECAL
Email: jacek.wodzislawski@recal.pl
Tel.: (+48) 605 100 390

Adrianna Piórkowska, Senior Account Executive
Fleishman-Hillard
Email: adrianna.piorkowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 860 960