(29-02-2024)

Europa: Recykling aluminiowych puszek po napojach w 2021 r. na nowym, rekordowym poziomie 76%

Bruksela, 21 lutego 2024 r. – Z najnowszego raportu Metal Packaging Europe i European Aluminium wynika, że ogólny wskaźnik recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii i Islandii wzrósł o 3,2%, osiągając nowy rekordowy poziom 76% (76,1%).

Całkowita ilość aluminium poddanego recyklingowi z puszek osiągnęła rekordowy poziom 570 tys. ton, co oznacza wzrost o 60 tys. ton w porównaniu z rokiem poprzednim. Oznacza to całkowitą redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 4,7 miliona ton COeq (co odpowiada rocznej ilości gazów cieplarnianych wytwarzanych przez europejskie miasta liczące ponad pół miliona mieszkańców, takie jak Antwerpia czy Poznań1).

Producenci puszek do napojów (członkowie Metal Packaging Europe) i ich dostawcy aluminium (członkowie European Aluminium) są zadowoleni ze zwiększonego poziomu recyklingu na szczeblu europejskim, co świadczy o ciągłych wysiłkach przemysłu i łańcucha dostaw na rzecz poprawy recyklingu. Jednakże niektóre państwa członkowskie UE nadal mają trudności z osiągnięciem poziomu recyklingu wynoszącego 90% lub więcej. Branża wspiera bardziej ambitne cele w zakresie selektywnej zbiórki opakowań po napojach, takich jak puszki aluminiowe, o których mowa w proponowanym rozporządzeniu UE w sprawie opakowań.

„Jesteśmy dumni z najnowszego osiągnięcia i wierzymy, że branża jest na dobrej drodze do osiągnięcia 100% recyklingu aluminiowych puszek po napojach do 2050 roku. Obecnie puszki po napojach są jednymi z formatów opakowań poddawanych najczęściej recyklingowi na rynku europejskim. Producenci puszek dołączyli niedawno do innych liderów branży podczas COP 28, wzywając do przyspieszenia realizacji obiegu zamkniętego aluminiowych puszek do napojów i przyczynienia się do wdrażania zasady Net Zero 2050.” powiedziała Krassimira Kazahska, dyrektor generalny Metal Packaging Europe, dodając, że „Aluminium jest materiałem „trwałym”, co oznacza, że można go wielokrotnie poddawać recyklingowi w ramach wysokiej jakości procesów recyklingu i nie traci on przy tym swoich naturalnych właściwości”.

„Zachęcamy państwa członkowskie do wdrożenia należycie zrównoważonych systemów zwrotu kaucji (DRS), ponieważ pomoże to w przejściu na w pełni obiegowe rozwiązanie dla aluminiowych puszek po napojach poprzez recykling „od puszki do puszki”. Chociaż zużyte puszki po napojach (UBC) można łatwo poddać recyklingowi w celu uzyskania innych produktów aluminiowych, takich jak części samochodowe lub rowerowe, klienci coraz częściej poszukują dla swoich nowych puszek produktów o dużej zawartości materiałów pochodzących z recyklingu. Możemy to zrobić, pod warunkiem, że programy rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR) będą realizowane w naszych zakładach przetopu w wystarczającej ilości i o odpowiedniej jakości oddzielnie zbieranych i sortowanych UBC. Tylko DRS może to zagwarantować” – twierdzi Maarten Labberton, dyrektor ds. opakowań w European Aluminium.

1 Jeżeli zakłada się, że roczna emisja gazów cieplarnianych na obywatela UE wynosi 9,2 tony, zgodnie z metodą oznaczania śladu środowiskowego produktu, patrz Metoda normalizacji i dane dotyczące śladu środowiskowego – Element 2 dokumentu AA Wsparcie dotyczące śladu środowiskowego i efektywności materiałowej w ramach polityki produktu (nr 2). 70307/2012/ENV.C.1/635340)

###

Informacje na temat Metal Packaging Europe:

Metal Packaging Europe to zjednoczony głos europejskiego przemysłu opakowań ze sztywnych metali (stal i aluminium), zrzeszający producentów, dostawców i stowarzyszenia krajowe. Aktywnie pozycjonujemy i promujemy pozytywne cechy i wizerunek opakowań metalowych poprzez wspólne inicjatywy marketingowe, związane ze zrównoważonym rozwojem i kwestiami technicznymi. Opakowania metalowe aktywnie przyczyniają się do gospodarki o obiegu zamkniętym i wspierają liczne łańcuchy wartości i zastosowania, takie jak do napojów, żywności, ryb, chemikaliów, farb, aerozoli i inne. Dodatkowe informacje można uzyskać w: Sekretaricie MPE, Tel.: +32 2 897 04 90, info@mpe-eu.com

Informacje na temat European Aluminium:

Założona w 1981 roku European Aluminium, z siedzibą w Brukseli, jest głosem europejskiego przemysłu aluminiowego. Aktywnie współpracujemy z decydentami i szerszą społecznością interesariuszy, aby promować wyjątkowe właściwości aluminium, zapewnić rozwój i optymalizować wkład, jaki nasz metal może wnieść w sprostanie wyzwaniom Europy w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wśród naszych ponad 100 członków znajdują się producenci aluminium pierwotnego; producenci wytłaczanego, walcowanego i odlewanego aluminium; producenci aluminium pochodzącego z recyklingu oraz krajowe stowarzyszenia ds. aluminium, reprezentujące ponad 600 zakładów w 30 krajach Europy. Produkty aluminiowe znajdują zastosowanie na wielu rynkach, m.in. w branży motoryzacyjnej, transportowej, inżynierii zaawansowanych technologii, budownictwie, konstrukcjach i opakowaniach. Kontakt z mediami: Kelly Roegies, Senior Manager Communications, roegies@european- aluminium.eu, Tel. kom.: +32 471 80 20 98

 

Kontakt dla mediów:

Jacek Wodzisławski, Prezes
Fundacja RECAL
Email: jacek.wodzislawski@recal.pl
Tel.: (+48) 605 100 390

Adrianna Piórkowska, Senior Account Executive
Fleishman-Hillard
Email: adrianna.piorkowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 860 960