(16-05-2022)

Recykling aluminium – w kierunku zamknięcia obiegu

Powodem powstania tej publikacji jest potrzeba rzetelnego opisania stanu gospodarki odpadami opakowań z aluminium, którymi od ponad 25 lat zajmuje się Fundacja RECAL. Gospodarki odpadami, którą obecnie cechuje brak spójnych danych, nieprecyzyjnych szacunków i wykluczających się informacji – to rzeczywistość, z którą mierzy się wielu uczestników tego rynku w Polsce. Sytuacja ta dotyka bowiem praktycznie całą branżę, która często musi podejmować strategiczne decyzje przy braku spójnych wytycznych i w nieustannie zmieniającym się otoczeniu prawnym. A przecież to właśnie twarde, merytoryczne argumenty powinny być podstawą dla wszelkich działań: zarówno w biznesie, jak i w sferze publicznej.

Dlatego też z dumą prezentujemy niniejsze opracowanie – pełne faktów i rzetelnych, dokładnie zweryfikowanych diagnoz, ustaleń i liczb. To najbardziej kompleksowe, a jednocześnie przejrzyste i przystępne kompendium wiedzy o recyklingu aluminium. Jak sama nazwa wskazuje, podajemy w nim najlepsze znane nam rozwiązania, by zbliżyć się do „zamknięcia obiegu”, czyli sytuacji, w której każda tona wprowadzonego na rynek aluminium będzie zbierana i przetwarzana w nowy produkt. Od początku przyświecało nam, by nie skupiać się jedynie na najpopularniejszym opakowaniu zawierającym aluminium, czyli puszce napojowej, tylko wnikliwie prześledzić los wszystkich innych opakowań, w których ten cenny metal występuje. Dzięki temu wiemy już gdzie, jak i dlaczego tracimy go tak dużo. I wiemy też, co zrobić, by ten stan rzeczy przerwać.

Jak do tego doszliśmy? Sumiennie i sukcesywnie. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy prześledziliśmy wszystkie ogniwa długiego łańcucha podmiotów zaangażowanych w zbierania aluminium: od gmin, przez firmy odbierające odpady, punkty skupu, sektor usług, po instalacje komunalne. Pozwoliło nam to zdiagnozować wszystkie luki, bariery i trudności, a mowa tu zarówno o kwestiach systemowych, wynikających z niewystarczającego wyposażenia sortowni i słabej jakości selektywnej zbiórki, jak i bardziej prozaicznych „niedociągnięciach”, takich jak nieprecyzyjne informacje dotyczące segregacji odpadów, których udzielają mieszkańcom samorządy. Dla nas i jedne i drugie są tak samo ważne i zasługiwały na wnikliwie opisanie.

Wierzymy, że niniejsze opracowanie zainspiruje Państwa do działań, które przysłużą się nie tylko środowisku, ale również mieszkańcom i biznesowi. Zamknięcie obiegu aluminium przyniesie bowiem korzyści nam wszystkim. Życzymy miłej lektury i zachęcamy do kontaktu.

Recykling aluminium – w kierunku zamknięcia obiegu

###

Kontakt dla mediów:

Jacek Wodzisławski, Prezes
Fundacja RECAL
Email: jacek.wodzislawski@recal.pl
Tel.: (+48) 605 100 390

Adrianna Piórkowska, Senior Account Executive
Fleishman-Hillard
Email: adrianna.piorkowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 860 960