(12-06-2023)

Współpracujemy z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Aerozolowego

Fundacja RECAL podpisała porozumienie o współpracy z Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Aerozolowego (PZPPA) – organizacją sektorową reprezentującą interesy uczestników szeroko rozumianego rynku opakowań aerozolowych. Wspólne działania będą dotyczyć tematyki recyklingu aluminiowych puszek aerozolowych.

Znaczenie opakowań aerozolowych na rynku recyklingu aluminium będzie wzrastać, a po objęciu puszek napojowych systemem kaucji to właśnie aerozole będą w dużo większym stopniu współodpowiedzialne za poziomy recyklingu realizowane dla wszystkich opakowań aluminiowych. – wskazuje Jacek Wodzisławski, prezes zarządu Fundacji RECAL. – Z badań morfologicznych przeprowadzonych razem z Politechniką Śląską w Gliwicach wiemy, że puszki ciśnieniowe będą stanowiły około 1/3 wszystkich opakowań aluminiowych, pozostałych po włączeniu puszek napojowych do projektowanego systemu kaucji na opakowania – precyzuje.

Aluminium wykorzystywane przy produkcji opakowań aerozolowych w zdecydowanej większości trafia do rąk konsumentów indywidualnych, od których zależy ich późniejsze zagospodarowanie. – Opakowania aerozolowe to bardzo różnorodny segment, który cechuje stosunkowo wysoka masa opakowań, co ułatwia ich wydzielenie i późniejsze zagospodarowanie ze strumienia odpadów komunalnych –  podkreśla Janusz Buchta, Przewodniczący Rady Nadzorczej PZPPA.

PZPPA realizuje swoje cele przez projekty inicjowane z podmiotami łańcucha dostaw zarówno opakowań i ich komponentów, jak i dostawcami technologii oraz podmiotami wprowadzającymi aerozole na krajowy rynek. Współpraca z Fundacją RECAL pozwala na rozwój inicjatyw promujących prawidłowe postępowanie z aluminiowymi opakowaniami aerozolowymi po zakończeniu ich użytkowania.

###

Kontakt dla mediów:

Jacek Wodzisławski, Prezes
Fundacja RECAL
Email: jacek.wodzislawski@recal.pl
Tel.: (+48) 605 100 390

Adrianna Piórkowska, Senior Account Executive
Fleishman-Hillard
Email: adrianna.piorkowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 860 960