(12-12-2023)

Zapraszamy na bezpłatny webinar „Przyszłość recyklingu opakowań aluminiowych” 29 lutego 2024 roku o godz. 12.00

For English version scroll below

Do udziału zachęcamy uczestników łańcucha gospodarowania opakowaniami z aluminium, ze szczególnym uwzględnieniem producentów opakowań aluminiowych, wprowadzających opakowania aluminiowe, podmioty zbierające odpady (w tym gminy), przedstawicieli sortowni oraz recyklerów aluminium. Podczas webinaru wspólnie z ekspertami zaprezentujemy Państwu przyszłość i zagrożenia dla recyklingu opakowań aluminiowych.

Spotkanie będzie realizowane online i potrwa około 1,5 godziny. Wystąpienia będą w języku polskim (oznaczenie PL) oraz angielskim (EN). Nie przewidujemy tłumaczenia wystąpień. Możliwość zadawania pytań będzie dostępna wyłącznie podczas rejestracji.

 

PROGRAM

12.00 – 12.05     (PL) Powitanie – Marek Kura, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji RECAL

12.05 – 12.10     (PL) Przemówienie wprowadzające – Anita Sowińska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

12.10 – 12.20     (EN) Aluminium genius material / EU regulatory – Maarten Labberton, Director Packaging Group, European Aluminium

12.20 – 12.30     (PL) Pryncypia recyklingu opakowań aluminiowych – Jacek Wodzisławski, Prezes Zarządu Fundacji RECAL

12.30 – 12.50     Panel dyskusyjny „Projektowanie dla recyklingu”

(PL) Prowadzący: Bartłomiej Wojdyło, Członek Zarządu Fundacji RECAL:

  • (EN) Guido Aufdemkamp, Executive Director, European Aluminium Foil Association
  • (PL) Wojciech Łuczkiewicz, Head of Group Procurement Cedo sp. z o.o.
  • (PL) Piotr Dębicki, Prezes Zarządu FORMIKA Sp. z o.o.
  • (PL) Maciej Martynowski, Commercial Director Guala Closures DGS Poland S.A.

12.50 – 13.00     (PL) Systemy zbierania opakowań aluminiowych – Artur Łobocki, Członek Zarządu Fundacji RECAL

13.00 – 13.10     (PL) Sortowanie opakowań metalowych w Polsce – dr inż. Wojciech Hryb, Katedra Technologii
i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

13.10 – 13.30     Pytania i odpowiedzi

13.30                   (PL) Zamknięcie – Marek Kura, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji RECAL

Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia maila na konferencja@recal.pl.

LINK DO FORMULARZA

(PL / EN) język prezentacji


We invite to a free webinar „The future of aluminium packaging recycling” on February 29, 2024 at 12.00

We encourage the representatives of aluminium packaging management chain to participate. With particular emphasis on aluminium packaging producers, companies introducing on the marked products in aluminium packaging, waste collectors (including municipalities), representatives of sorting plants and aluminium recyclers. During the webinar, together with experts, we will present the future and threats for the recycling of aluminium packaging.

The meeting will be held online and will last approximately 1.5 hours. The speeches will be in Polish (marked PL) and English (EN). We do not provide translations of speeches. The opportunity to ask questions will be available only during registration.

 

PROGRAMME

12.00 – 12.05  (PL) Welcome – Marek Kura, Chairman of the Supervisory Board of the RECAL Foundation

12.05 – 12.10  (PL) Introduction speech – Anita Sowińska, Secretary of State at the Ministry of Climate and Environment

12.10 – 12.20  (EN) Aluminium genius material / EU regulatory – Maarten Labberton, Director Packaging Group, European Aluminium

12.20 – 12.30  (PL) Principles of aluminum packaging recycling – Jacek Wodzisławski, President of the Management Board of the RECAL Foundation

12.30 – 12.50  „Design for recycling” discussion panel

(PL) Host – Bartłomiej Wojdyło, Member of the Management Board of the RECAL Foundation:

  • (EN) Guido Aufdemkamp, Executive Director, European Aluminium Foil Association
  • (PL) Wojciech Łuczkiewicz, Head of Group Procurement Cedo sp. z o.o.
  • (PL) Piotr Dębicki, CEO FORMIKA Sp. z o.o.
  • (PL) Maciej Martynowski, Commercial Director Guala Closures DGS Poland S.A.

12.50 – 13.00  (PL) Aluminum packaging collection systems – Artur Łobocki, Member of the Management Board of the RECAL Foundation

13.00 – 13.10  (PL) Sorting metal packaging in Poland – dr inż. Wojciech Hryb, Department of Waste Management Technologies and Devices, Faculty of Environmental Engineering and Energy, Silesian University of Technology in Gliwice

13.10 – 13.30  Q&A

13.30                (PL) Closing – Marek Kura, Chairman of the Supervisory Board of the RECAL Foundation

Applications are accepted electronically by sending the completed application form to the konferencja@recal.pl e-mail.

LINK TO THE APPLICATION FORM

(PL / EN) language of presentation

Patronat honorowy:

Patronat:

Patronat medialny: