Instalacje komunalne

Prezentujemy obszerne zestawienie dostawców separatorów wiroprądowych wraz z opisem technicznym oferowanych urządzeń (stan na 8.04.2022 r.).


Wykonujemy testy efektywności automatycznego wydzielania opakowań aluminiowych w instalacjach dedykowanych dla odpadów komunalnych w Polsce. Pracujemy na metodyce opracowanej przez France Aluminium Recyclage, która zrealizowała w/w testy na blisko 100 różnych instalacjach zlokalizowanych na terenie Francji oraz Belgii.

Bazujemy na specjalnie oznaczonych i przygotowanych opakowaniach aluminiowych, a dobór próbek następuje na podstawie analizy parametrów instalacji.

Z istotniejszych kwestii interesują nas: selektywnie zebrane odpady (żółty pojemnik), wielkościowy podział strumienia na instalacji (sito np. 0-80, 80-320). Szczegóły wiroprądowych separatorów frakcji nieżelaznej na poszczególnych strumieniach oraz separatory poprzedzające wydzielenie frakcji nieżelaznej. W przypadku wiroprądowych weryfikujemy ilość pól magnetycznych, prędkość wirnika oraz częstotliwość pracy. Na podstawie tych parametrów dobierane są próbki wielkościowe oraz rodzaje opakowań. Dla przykładu – nie ma potrzeby weryfikacji wielu drobnych aluopakowań gdy zakład nie posiada separatorów na frakcji podsitowej.

Warunki badania:

  • Podczas testu należy zapewnić stałe parametry pracy instalacji.
  • Czas pracy na instalacji to ok. 2 h. Do tego dochodzi czas potrzebny na wydzielenie próbek oraz dokładne przeliczenie uzyskanych wyników.
  • Test, w tym badanie morfologii frakcji nieżelaznej prowadzą zazwyczaj 3-4 osoby ze strony RECAL.
  • Po badaniu przekazujemy wyniki do osoby wskazanej ze strony Instalacji komunalnej.
  • Zastrzegamy sobie prawo do publicznej prezentacji wyników przy możliwości zastrzeżenia nazwy i lokalizacji instalacji na której w/w badanie zostało przeprowadzone.

Osoba udzielająca dodatkowych informacji: Jacek Wodzisławski, tel. 605 100 390