Kontakt

Fundacja RECAL,
ul. Mariensztat 8,
00-302 Warszawa.
tel. 601 797 848
e-mail: recal@recal.pl

NIP: 526-12-81-727
KRS: 0000101538

Jacek Wodzisławski

Prezes Zarządu,
odpowiedzialny za koordynację działań

tel. kom.
605 100 390
e-mail:
jacek.wodzislawski@recal.pl

Artur Łobocki

Członek Zarządu,
odpowiedzialny za sprawy finansowe

tel. kom.
605 591 865
e-mail:
artur.lobocki@recal.pl

Bartłomiej Wojdyło

Członek Zarządu,
odpowiedzialny za projekt
Każda Puszka Cenna

tel. kom.
695 271 516
e-mail:
bartlomiej.wojdylo@canpack.com

Paweł Wiśnioch

Koordynator projektu Każda Puszka Cenna,
odpowiedzialny za administrację biura

tel. kom.
601 797 848
e-mail:
pawel.wisnioch@recal.pl