O Fundacji

Wspieramy odzysk i ponowne przetworzenie aluminiowych puszek po napojach oraz innych opakowań, w których aluminium jest materiałem dominującym. Swoje cele realizujemy upowszechniając wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania wszystkich opakowań aluminiowych oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych. Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL działa nieprzerwanie od 1995 r.

Działania Fundacji RECAL wspierają dwaj krajowi producenci puszek do napojów: Ardagh Metal Beverage CANPACK oraz europejskie stowarzyszenie wytwórców aluminium – European Aluminium oraz folii aluminiowej – European Aluminium Foil Association. Szczególne miejsce w działaniach RECAL zajmuje dwóch liderów odzysku aluminiowych puszek po napojach CANPACK Recycling Sp. z o.o. oraz Recan Metal Recycling sp. z o.o. Obie profesjonalnie zajmują się recyklingiem aluminiowych puszek po napojach. Na bazie projektów współpracujemy również z największym na świecie producentem tubek aluminiowych ALLTUB Group oraz polskim producentem puszek napojowych, będącym jednym z czołowych producentów w Europie środkowo-wschodniej BAGPAK. W ostatnich dwóch latach, w ramach odpłatnej działalności statutowej, realizowaliśmy działania edukacyjne przy współpracy z samorządami: Jastarnia, Ostrowiec Świętokrzyski i Toruń; podmiotami samorządowymi: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie oraz firmami: Good Taste Production, Grupa Żywiec, Krynica Vitamin. Dodatkowo Projekt „Sport dla wszystkich i środowiska” („Sport for All and the Environment” – SforAE) współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus + Sport”.

Fundacja RECAL i prowadzone przez nas działania przyczyniły się do wzrostu poziomu recyklingu aluminiowych puszek napojowych z 2 procent w 1995 r. do 79 procent w 2021 r. Fundacja opracowuje, udostępnia i pomaga wdrożyć edukacyjne programy recyklingowe dla jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli), gospodarczych (firm gospodarujących odpadami) oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Fundacja RECAL powstała z inicjatywy producentów puszek do napojów: Continental Can Polska Sp. z o.o. (obecnie Ardagh Metal Beverage) i PLM AB Malmö ze Szwecji oraz pięciu producentów aluminium: Alcan, Aluminium Company of America, Pechiney Rhenalu, Reynolds (Aluminium) Deutschland i VAW Aluminium.