O Fundacji

Wspieramy odzysk i ponowne przetworzenie aluminiowych puszek po napojach oraz innych opakowań, w których aluminium jest materiałem dominującym. Swoje cele realizujemy upowszechniając wiedzę na temat możliwości powtórnego wykorzystania wszystkich opakowań aluminiowych oraz płynących z tego pożytków ekologicznych i ekonomicznych. Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL działa nieprzerwanie od 1995 r.

Działania Fundacji RECAL wspierają dwaj krajowi producenci puszek do napojów: Ardagh Metal BeverageCANPACK oraz europejskie stowarzyszenie wytwórców metalicznego glinu – European Aluminium oraz folii aluminiowej – European Aluminium Foil Association. Współpracujemy również z największym na świecie producentem tubek aluminiowych ALLTUB Group. Szczególne miejsce w działaniach RECAL zajmuje dwóch liderów odzysku aluminiowych puszek po napojach CANPACK Recycling Sp. z o.o. oraz Recan Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Obie profesjonalnie zajmują się recyklingiem aluminiowych puszek po napojach. W ostatnich dwóch latach, w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, realizujemy warsztaty edukacji recyklingowe i inne działania edukacyjne przy współpracy z samorządami (Drezdenko, Jastarnia, Krokowa, Mińsk Mazowiecki, Świnoujście), spółkami samorządowymi (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy, Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie, Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Związek Międzygminny „Pilski Region Gospodarki OdpadamiKomunalnymi”) i firmami (SUEZ Zachód). Dodatkowo Projekt „Sport dla wszystkich i środowiska” („Sport for All and the Environment” – SforAE) współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Erasmus + Sport”.

Dzięki obecności Fundacji RECAL na polskim rynku recyklingowym i prowadzonym przez nią działaniom i akcjom poziom odzysku aluminium z puszek napojowych wzrósł z 2 procent w 1995 r. do 80 procent w 2019 r. Fundacja opracowuje, udostępnia i pomaga wdrożyć edukacyjne programy recyklingowe dla jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli), gospodarczych (firm gospodarujących odpadami) oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Fundacja RECAL powstała z inicjatywy producentów puszek do napojów: Continental Can Polska Sp. z o.o. (obecnie Ardagh Metal Beverage) i PLM AB Malmö ze Szwecji oraz pięciu producentów aluminium: Alcan, Aluminium Company of America, Pechiney Rhenalu, Reynolds (Aluminium) Deutschland i VAW Aluminium.