Recykling aluminium – w kierunku zamknięcia obiegu