Recykling

Konsumenci w Polsce, podobnie jak na całym świecie, coraz chętniej sięgają po napoje w puszkach. Wynika to z zalet puszki: jest atrakcyjna wizualnie, lekka, nie tłukąca, a ponadto pozwala szybko schłodzić znajdujący się w niej napój.

Aluminiowe puszki po napojach w całości nadają się do ponownego przetworzenia. Odzysk aluminium z puszek przygotowanych do recyklingu zgodnie z normą europejską EN 13920-10:2003 można prowadzić w nieskończoność, nie powodując utraty jakości metalu. Nazywamy to materiałem permanentnym.

Poziom recyklingu puszek napojowych w Polsce przekroczył średnią europejską wartość tego wskaźnika wynoszącą obecnie 76,1% (dane z roku 2018). W 2018 roku w Polsce poddanych recyklingowi zostało 80,5% alu-puszek, spośród wprowadzonych na rynek. To jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Jesteśmy więc krajem, który znakomicie radzi sobie z odzyskiem puszek po napojach.

Od 1 lipca 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które dla systemów gminnych określa wspólną zbiórkę metali, w tym aluminiowych puszek po napojach wraz w tworzywami sztucznymi do pojemników i worków w kolorze żółtym.

Od początku rozpoczętej w 1995 roku produkcji puszek do napojów w Polsce oraz działalności Fundacji RECAL, widoczny jest systematyczny wzrost poziomu odzysku złomu puszkowego. To wynik wspierany działalnością informacyjną Fundacji RECAL oraz dwóch liderów odzysku aluminiowych puszek po napojach CANPACK Recycling Sp. z o.o. oraz Recan Organizacja Odzysku Opakowań S.A.