Wydarzenia sportowe

Zgłoszenie Wydarzenia Sportowego

W związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19, czasowo wstrzymujemy nabór wniosków na wydarzenia sportowe.

Odbiorcy

Z "Rekomendacji Ekologicznych - Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju" planujemy wdrożyć następujące działania:

Zobowiązuję się, że napoje w limitowanej serii puszek Every Can Counts, zostaną bezpłatnie przekazane uczestnikom w dniu wydarzenia oraz przez cały czas trwania wydarzenia prowadzona będzie zbiórka pustych aluminiowych puszek po napojach, z wykorzystaniem pojemników, worków na puszki oraz innych materiałów dostarczonych przez Fundację RECAL. Zebrany surowiec zostanie przekazany do recyklingu. W terminie 14 dni od wydarzenia zobowiązuję się przesłać raport z wydarzenia, w tym faktyczną liczbę uczestników oraz kibiców, zdjęcia dokumentujące prowadzoną zbiórkę puszek po napojach oraz ilość zapełnionych worków na puszki. Dodatkowo wskażemy, które elementy z „Rekomendacji Ekologicznych” udało nam się wdrożyć.

Fundacja RECAL zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na zgłoszenia, które otrzymają wsparcie bezpłatnymi napojami w puszkach aluminiowych