Każda Puszka Cenna na Twoim wydarzeniu sportowym

Partner główny

Krynicavitamin

Napoje izotoniczne Każda Puszka Cenna wyprodukowała firma Krynica Vitamin, która jest producentem napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych na zlecenie marek i sieci handlowych.

Jeśli chcesz zapewnić uczestnikom Twojego wydarzenia sportowego puszkowane napoje izotoniczne, wypełnij poniższe zgłoszenie.

Zgłoszenie - Każda Puszka Cenna z napojami izotonicznymi na Twoim wydarzeniu

Odbiorcy

Z "Rekomendacji Ekologicznych - Jak zorganizować wydarzenie sportowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju" planujemy wdrożyć następujące działania:

Zobowiązuję się, że napoje w limitowanej serii puszek Every Can Counts, zostaną bezpłatnie przekazane uczestnikom w dniu wydarzenia oraz przez cały czas trwania wydarzenia prowadzona będzie zbiórka pustych aluminiowych puszek po napojach, z wykorzystaniem pojemników, worków na puszki oraz innych materiałów dostarczonych przez Fundację RECAL. Zebrany surowiec zostanie przekazany do recyklingu. W terminie 14 dni od wydarzenia zobowiązuję się przesłać raport z wydarzenia, w tym faktyczną liczbę uczestników oraz kibiców, zdjęcia dokumentujące prowadzoną zbiórkę puszek po napojach oraz ilość zapełnionych worków na puszki. Dodatkowo wskażemy, które elementy z „Rekomendacji Ekologicznych” udało nam się wdrożyć.

Fundacja RECAL zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia, które otrzymają wsparcie bezpłatnymi napojami w puszkach aluminiowych.

Partnerzy akcji

Ardagh Group
Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+
Sforae
Krynicavitamin