(27-06-2023)

Najlepsze praktyki Projektu „Sport dla wszystkich i środowiska” już dostępne

Fundacja na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL wraz z partnerami projektu „Sport dla wszystkich i środowiska” („Sport for All and the Environment” – SforAE) opracowała publikację zawierającą najlepsze praktyki w zakresie wdrażania ekologicznych rekomendacji podczas amatorskich wydarzeń sportowych. W przygotowanym materiale zostały uwzględnione doświadczenia zebrane podczas 10 imprez z terenu Czech, Łotwy, Polski oraz Słowacji. 

Ideą projektu „”Sport dla wszystkich i środowiska” (SforAE), organizowanego przez 4 partnerów z 4 państw jest podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z ekologicznych zachowań w sporcie dla wszystkich. Wśród organizatorów są: Słowackie Stowarzyszenie Sportu dla Wszystkich, Czeskie Stowarzyszenie Sportu dla Wszystkich, Rada Łotewskich Federacji Sportowych oraz Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL. Publikacja „Najlepsze praktyki” jest dostępna także na www.recal.pl.

– Fundacja RECAL od lat wspiera selektywną zbiórkę opakowań aluminiowych podczas imprez plenerowych. Animatorzy prowadzonej przez nas inicjatywy Każda Puszka Cenna są obecni na największych polskich festiwalach muzycznych. Fundacja promuje także recykling aluminium podczas licznych imprez sportowych. Dlatego cieszy nas, iż możemy wziąć udział w inicjatywie, której wynikiem jest publikacja, zawierająca wskazówki, jak w ekologiczny sposób cieszyć się sportowymi emocjami. Zachęcamy organizatorów wydarzeń sportowych wspierających ochroną środowiska i zainteresowanych wdrażaniem ekologicznych rozwiązań do zapoznania się z dobrymi praktykami, korzystania z tych doświadczeń oraz dzielenia się nimi szeroko. – mówi Artur Łobocki, Członek Zarządu Fundacji RECAL. – Przykłady wybraliśmy z przeszło 140 wydarzeń zrealizowanych w ramach Projektu „SforAE”, podczas których byliśmy świadkami dużej liczby wyzwań oraz licznych przykładów prawdziwego zaangażowania organizatorów imprez sportowych nie tylko w wysoki poziom sportowej rywalizacji oraz sprawny przebieg przygotowań, ale także ograniczenie wpływu na środowisko. Mamy nadzieję, iż zebrane praktyki będą dla wszystkich inspiracją do podnoszenie świadomości na temat korzyści płynących z ekologicznych zachowań w sporcie.

Oprócz edukacji, celem partnerów projektu jest stworzenie efektu synergii poprzez nawiązanie silnej współpracy, wymianę doświadczeń i wspólne wypracowanie ekologicznych wytycznych, które będą uwzględniane podczas organizacji wydarzeń sportowych. Projekt zakłada organizację 4 flagowych wydarzeń – po jednym w każdym kraju realizującym projekt. W ramach inicjatywy przewidziano także wsparcie bezpłatnymi materiałami promocyjnymi, w tym m.in. napojami izotonicznymi w puszkach, minimum 120 różnych wydarzeń sportowych zorganizowanych w sposób zrównoważony dla środowiska, w tym obejmujących zbiórkę i recykling pustych puszek. Akcję wsparła także Krynica Vitamin, producent napojów bezalkoholowych i niskoalkoholowych, która jako firma odpowiedzialna społecznie i hołdująca ideom zrównoważonego rozwoju, wyprodukowała i przekazała nieodpłatnie napoje izotoniczne.

Publikacja, współfinansowana ze środków UE w ramach programu „Erasmus+ Sport” Small Collaborative Partnership, jest dostępna na stronie projektu: www.sforae.eu we wszystkich językach Partnerów oraz w języku angielskim.

###

Kontakt dla mediów:

Artur Łobocki, Członek Zarządu
Fundacja RECAL
Email: artur.lobocki@recal.pl
Tel.: (+48) 605 591 865

Adrianna Piórkowska, Senior Account Executive
Fleishman-Hillard
Email: adrianna.piorkowska@fleishmaneurope.com
Tel.: (+48) 605 860 960